Gioăng trắng medela – van trắng medela

40,000  35,000 

Phụ kiện bé xíu xinh xinh, nhưng thiếu ẻm là máy không hoạt động được