Phễu cứng medela

165,000  150,000 

Phễu Medela có nhiều size: 21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 36 mm cho các mẹ lựa chọn.