Medela pump in style advanced starter set

2,800,000 

Tên đầy đủ của dòng máy này là Medela Pump In Style Advanced Starter Set, hay còn gọi là Pump rút gọn. Medela Pump là dòng máy kích sữa tốt nhất hiện nay. Máy sản xuất năm 2014.